ประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น
นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเรียนการสอน ปีการศึกษา 62 พร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานการเปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 การเตรียมการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากรตามโครงการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ DynEd Acadamic Plan ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมและประสบผลสำเร็จจากโรงเรียนชื่อดังหลายแห่งของประเทศไทยก็ใช้หลักสูตรนี้ ตลอด
จนการรับฟังปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนด้านต่างๆ
เช่น โครงการอาหารกลางวัน ,การแก้ไขปัญหาขยะ การคัดแยกขยะ
วันที่ข่าว : 16/03/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]