ขอรับคำแนะนำการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีกลุ่มใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดี วัดภูน้อย ณ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสมคิด พรมที รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาล จอ.คัมมี แวงวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด และนายชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย วิศวกรโยธา ได้เข้าพบท่าน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ 8 นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ เพื่อขอรับคำแนะนำการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีกลุ่มใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดี วัดภูน้อย ณ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
วันที่ข่าว : 19/03/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]