วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 18 มีนาคม 2563 ในเวลา 06.00 น.
นำโดย นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง นายผาภูมิ ปัดถาวะโร ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย”
ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ข่าว : 18/03/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]