ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมากำจัด ณ ศุนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 17 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมากำจัด ณ ศุนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำขยะมูลฝอยมากำจัดและเพื่อรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชน โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนากลางได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะลง และบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ หน้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 17/03/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]