ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 / 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลนากลาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 / 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนากลาง ชั้น 3
วันที่ข่าว : 23/06/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]