โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง ,ข้าราชการ, พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลนากลาง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แหล่งท่องเที่ยวภูน้อย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวรริมฝายน้ำล้นและบริเวรทางเข้าวัดสันติธรรมบรรพต (วัดภูน้อย)
วันที่ข่าว : 23/07/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]