ประชุมชี้แจง โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง (เฟส 2 )
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 5 สิงหาคม 2563 09.00 น. เทศบาลตำบลนากลาง
โดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลางเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจง โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง (เฟส 2 ) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, คณะสภาเทศบาลตำบลนากลาง , หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับตัวแทน อปท.ทุกแห่ง อำเภอนากลาง รับฟังคำชี้แจงจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาบ่อขยะในลำดับต่อไป ในการประชุมในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นาอำเภอนากลาง ได้พบปะกับผู้เข้ารวมประชุม ก่อนปิดการประชุม ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 05/08/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]