ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 08.30 น.
นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2563 โดย จ่าเอกอนุรักษ์ พักตร์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นวิทยากรและควบคุมกำกับการฝึกซ้อมพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลนากลาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 06/08/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]