โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เทศบาลตำบลนากลาง จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 นำโดย นายทองหลั่น เกษทอมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน คณะครู สังกัดกองการศึกษา และลูกจ้าง เทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ วัดพระพุทธบาทภูเก้า อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ข่าว : 07/08/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]