ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลนากลาง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนากลางได้เสนอญัตติเรื่องขอรับความคิดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนากลางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูอนุมัติประกาศใช้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ชั้น 3
วันที่ข่าว : 11/08/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]