ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลนากลาง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : 🧚‍♀️🧚🧚‍♂️ #ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลนากลาง🧚‍♂️🧚🧚‍♀️
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 9 แห่ง พร้อมได้มอบเข็มเกียรติคุณแก่ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผุ้มีคุณสมบัตรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีผลสำเร็จอย่างดียิ่งแก่ทางราชการและประชาชน ในการนี้ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้ารับรางวัลเข็มเกียรติคุณชั้นที่ 2 ร่วมกับสถานธนานุบาลทั่วประเทศ จำนวน 40 แห่ง ด้วยค่ะ #สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 02/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]