โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามแต่ละตัวชี้วัด เข้าร่วมโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง กระบวนการในการจัดทำ พัฒนาตัวชี้วัด KPI ประจำปี 2563 ณ วานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย (VANA Wellness Resort Nongkhai)
วันที่ข่าว : 11/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]