โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลนากลาง จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายสมคิด พรมที รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง และอสม.ในเขตเทศบาลตำบลนากลางเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชัน 3 เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 15/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]