โครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้และการจัดการทรัพยากรบุคคล 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : นนี้ เวลา 08.30 น.
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง จัดโครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้และการจัดการทรัพยากรบุคคล โดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง ข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังคำบรรยาย เรื่องของสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน (โดยเจ้าหน้าที่ จาก สำนักประกันสังคม จังหวัดหนองบัวลำภู) และ เรื่องการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (โดย นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลนากลาง) ณห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลา
วันที่ข่าว : 17/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]