โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายแก่ประชาชน กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฏหมายอื่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้เวลา 08.00 น.
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง โดยงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายแก่ประชาชน กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฏหมายอื่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อการบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (โดยวิทยากรจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิทูร น้อยน้ำคำ ผอ.กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องเรียน) และในหัวข้อการบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (โดยวิทยากรจาก สนง.สพป.นภ.เขต 1 นายธีระ ประทุมชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานกฏหมายและคดี ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลางเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 18/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]