โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการคลังเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบร
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลนากลาง จัด"โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการคลังเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน" โดย นายชัชนัย อุดทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ วิทยากร และได้รับเกียรติจาก นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลางเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมพาร์ค แอนด์ พลู รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
วันที่ข่าว : 25/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]