การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนากลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 63 นำโดย นายภูรินท์ ศรีสนิท ผู้อำนวยการกองการศึกษา และได้รับเกียรติ นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 26/09/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]