โครงการประชุมเนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะต้นทางและการนำขยะต้นทางของ อปท.ต่างๆ มากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : 📢📢📢เทศบาลตำบลนากลางจัดโครงการประชุมเนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะต้นทางและการนำขยะต้นทางของ อปท.ต่างๆ มากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่/ตัวแทน หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 06/10/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]