จัดประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : 📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง โดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลาง จัดประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทนชุมชน/ตัวแทนกลุ่มสตรีและตัวแทนสถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 07/10/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]