โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค พร้อมทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 08/10/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]