โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง และนายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้ออกประเมินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประกอบด้วย
-หมู่ 2 กกโพธิ์ ตำบลนากลาง
-หมู่ 5 นันทจันทร์ ตำบลนากลาง
-หมู่ 11 หนองหญ้าปล้อง ตำบลนากลาง
-หมู่ 7 นากุดผึ้ง ตำบลด่านช้าง
-หมู่ 11 ด่านคำ ตำบลด่านช้าง และ
-หมู่ 14 ด่านช้าง ตำบลด่านช้าง
วันที่ข่าว : 15/10/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]