โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง หัวหน้าส่วนราชการ วาที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง นายนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดีส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด และขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัล ร้านมัจฉา ขอบคุณประชาชน ขอบคุณชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆและร่วมลอยกระทงด้วยกันในครั้ง ณ สวนสาธารณะหนองนำนันทจันทร์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ข่าว : 02/11/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]