ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนากลางจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 ตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ข่าว : 13/11/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]