ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น.
เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓
๑.นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน)
๒.นายอุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (อนุกรรมการ)
๓.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู (อนุกรรมการ)
๔.นายสุริยนต์ ประชามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม (อนุกรรมการ)
๕.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูหรือผู้แทน (อนุกรรมการและเลขานุการ)
๖.ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. หนองบัวลำภู (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ณ ห้องประชุมภูน้อย ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ข่าว : 13/11/2563
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]