ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น "พ้นภ้ย"
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”
เป็นช่องทางในการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย
วันที่ข่าว : 21/01/2564
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]