ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยพลชัย บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยระกาษร บ้านหนองแก่น้อย หมู่ 3 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(แบบซุ้มประตูเข้าเมือง)บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หน้าโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านกกค้อ หมู่ที่ ๑ ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/01/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/01/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/12/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกกค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำหนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
04/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกกค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/10/2562 ทดสอบระบบ เทศบาล
15/10/2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ-คำแสน บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 7,15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/10/2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/10/2562 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูน้อย ม.6 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
01/10/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ- คำแสนบ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7,15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/09/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้งถนน คสล.ภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลนากลาง ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/09/2562 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในโรงเรียบนเทศบาล 1 บ้านกกค้อ หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/09/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนศิริมงคล บ้านกุดแห่ ม.1 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/08/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับปิดภาคเรียน 1/2562 จำนวน 30 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/08/2562 ประกาศใช้ราคาปรับเกรดตกแต่งพร้อมบดทับ ถนนสายต่างๆ จำนวน 8 สาย ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
01/08/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2562 จำนวน 50 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/07/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน,มิถุนายน 2561 งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ ๔ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนพรประเสริฐ บ้านหนองแกน้อย ม.๓ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์ค้ำ ม.๒ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายประชาณุสรณ์ บ้านแก้วมุงคุณ ม.8 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]