ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในโรงเรียบนเทศบาล 1 บ้านกกค้อ หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในโรงเรียบนเทศบาล 1 บ้านกกค้อ หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประกาศ : 16/09/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]