ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ- คำแสนบ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7,15 ต.นากลาง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ- คำแสนบ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7,15 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 01/10/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]