ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูน้อย ม.6 ต.นากลาง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูน้อย ม.6 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 07/10/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]