ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกกค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกกค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 04/12/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-3590-44 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]