ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม
เนื้อหา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม
วันที่ประกาศ : 20/12/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]