ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง
เนื้อหา : โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 20/12/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 0845174860
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]