ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำหนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำหนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 16/12/2562
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]