ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
เนื้อหา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 07/02/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]