ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(แบบซุ้มประตูเข้าเมือง)บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(แบบซุ้มประตูเข้าเมือง)บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง
วันที่ประกาศ : 13/02/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]