ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโจด หมู่ 9 ตำบลนากลาง ถึง หมู่ 1 ตำบลกุดแห่
เนื้อหา : โครงการขุดลอกลำห้วยโจด หมู่ 9 ตำบลนากลาง ถึง หมู่ 1 ตำบลกุดแห่
วันที่ประกาศ : 13/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]