ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง ถึงหมู่ 6 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง ถึงหมู่ 6 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 13/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]