ประกาศใช้ราคากลางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายภูเงิน – กุดแม่โล บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายภูเงิน – กุดแม่โล บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 16/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]