ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกุดแห่ – โคกสีกา (ช่วงที่ 2) บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ 1 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกุดแห่ – โคกสีกา (ช่วงที่ 2) บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ 1 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 16/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]