ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยมโนภิรมย์ บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง
เนื้อหา : ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยมโนภิรมย์ บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง
วันที่ประกาศ : 20/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]