ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างตลาดผัก บ้านกกค้อ ม.1 ต.นากลาง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างตลาดผัก บ้านกกค้อ ม.1 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 24/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]