ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวคำแสนเหนือ 17 บ้านหนองบัวคำแสนเหนือ หมู่ 7 ต.นากลาง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวคำแสนเหนือ 17 บ้านหนองบัวคำแสนเหนือ หมู่ 7 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 31/03/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]