ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ 8 – หมู่ 11 บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ 8 – บ้านด่านคำ หมู่ 11 ตำบลด่านช้าง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ 8 – หมู่ 11 บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ 8 – บ้านด่านคำ หมู่ 11 ตำบลด่านช้าง
วันที่ประกาศ : 23/04/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]