ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ 1) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ 1) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 30/04/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]