ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ ๑) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ ๘ ตำบลนากลาง
เนื้อหา : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ ๑) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ ๘ ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 18/05/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]