ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา ชั้น ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๑.๗ เมตร ยาว ๒๕.๑ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร
เนื้อหา : ก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา ชั้น ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๑.๗ เมตร ยาว ๒๕.๑ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 19/05/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]