ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วอุดม บ้านหนองด่าน ม.5 ต.ด่านช้าง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วอุดม บ้านหนองด่าน ม.5 ต.ด่านช้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]