ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16
เนื้อหา : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 18/08/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]