ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง
เนื้อหา : ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 03/09/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]