ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง
เนื้อหา : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง
วันที่ประกาศ : 14/09/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]